Matura

SKŁADANIE WSTĘPNYCH DEKLARACJI MATURALNYCH

Do 30 września 2021 r. należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2022 r.

Wypełniony i podpisany dokument składamy do wicedyrektora szkoły.

Wzór dokumentu znajduje się: TUTAJ.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją (okazujemy oryginał, składamy kopię).

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz, powinni:

  • dołączyć świadectwo ukończenia szkoły (okazujemy oryginał, składamy kopię),
  • zastosować się do zasad opłaty za egzamin w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 wraz z aneksem.

EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA

Przypominamy, że 24 sierpnia 2021 r. odbędą się egzaminy maturalne w sesji poprawkowej. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9:00. Zdający powinni przyjść do szkoły na godz. 8:30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość (zdjęcie, PESEL), czarnym długopisem i przyborami (matematyka: linijka i cyrkiel).

Wchodząc do szkoły, należy pamiętać o dezynfekcji rąk i założeniu maseczki.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu.

Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00.

Absolwent w terminie w dniach 5 – 12 lipca składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy składać do wicedyrektora szkoły (pokój nr 12) w godz. 9.00 – 14.00.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zostanie ogłoszone na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie nie później niż do 10 sierpnia 2021 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego – 2021 r.

Zmiany w egzaminie maturalnym 2021 r.

DRODZY MATURZYŚCI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *