Stypendia i Nagrody

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

  1. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
  2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
  3. Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy
  4. Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
  5. Stypendium Związku Poligrafów
  6. Stypendium szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
  7. Stypendia i Nagrody Rady Rodziców Zespołu Szkół Poligraficznych
  8. Regionalny Program Stypendialny

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych i za wyniki w nauce 2018/2019

Rok szkolny 2020/2021

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Pani Alicja Pyszczek, zaprasza do Sekretariatu Uczniowskiego (pokój nr 12) po odbiór „Stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr 2019/2020”.

Przyznane stypendia można odbierać od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00.

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!

Rok szkolny 2019/2020

Warsztaty „Ku własnym zasobom – Jak wspierać siebie”

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

W dniach 
od 5 lutego 2020 r. (czwartek)
w godzinach 08.00 – 15.00, w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 12) będą wypłacane “stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I semestr 2019/2020”.

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

W dniach od 25 września br.
w godzinach 08.00 – 15.00,
w sekretariacie uczniowskim
(pokój nr 12) będą wypłacane
“stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe”

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!

Wyprawka szkolna i stypendium szkolne