Stypendia i Nagrody

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

  1. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
  2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
  3. Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy
  4. Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
  5. Stypendium Związku Poligrafów
  6. Stypendium szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
  7. Stypendia i Nagrody Rady Rodziców Zespołu Szkół Poligraficznych
  8. Regionalny Program Stypendialny

Rok szkolny 2021/2022

Stypendium szkolne

Drodzy Uczniowie!
Po odbiór stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I semestr 2021/2022 zapraszamy do sekretariatu uczniowskiego (pokój nr 12) od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.30.

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć z sobą pisemną zgodę rodzica (lub prosimy o wiadomość od rodzica na LIBRUSIE do: Sekretariat).