Terminy i informacje

Informacje dotyczące sesji 2_LATO_2022 r.

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 w sesji 2. Lato: czerwiec-lipiec 2022 r.

Informacje dotyczące sesji 1_ZIMA_2022 r.

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 w sesji 1. Zima: styczeń-luty 2022 r.

Informacje dotyczące sesji 2_LATO_2021 r.

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021 w sesji 2. Lato: czerwiec-lipiec 2021 r.

Informacje dotyczące sesji 1_ZIMA_2021 r.

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021 w sesji 1. Zima: styczeń-luty 2021 r.

Informacja dotycząca sesji 2_czerwiec_lipiec 2020 r.

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 w sesji 2: czerwiec-lipiec 2020 r.

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 w sesji 1: styczeń-luty 2020 r.

Terminy ogłoszenia wyników kwalifikacji zawodowych w 2020 roku.

Informacje dotyczące sesji 2: czerwiec-lipiec 2019 r.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019 w sesji 2: czerwiec-lipiec 2019 r.

Informacja dla absolwentów.

Terminy ogłoszenia wyników kwalifikacji zawodowych sesja styczeń – luty 2019r.

DEKLARACJE NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/EGZAMIN ZAWODOWY Sesja 2. LATO: czerwiec-lipiec 2022 r.

Informujemy o konieczności składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy w sesji 2. LATO: czerwiec-lipiec 2022 r.

Deklaracje wraz z ewentualnymi załącznikami należy składać do p. Wandy Nowak (pokój nr 13 lub sala 28A) do dnia 7 lutego 2022 r. do godziny 15:00.

UWAGA:
– Uczniowie ubiegający się o dostosowanie warunków egzaminu dołączają do deklaracji odpowiednie dokumenty.
– Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/ egzamin zawodowy w sesji 2. LATO: czerwiec-lipiec 2022 r. zdają tylko uczniowie, którzy w terminie złożyli deklaracje! 
– Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe! W przeciwnym przypadku, uczeń powtarza klasę! 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – Sesja 1: ZIMA 2022

DEKLARACJE NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI 2: LATO 2021 r.

Informujemy o konieczności składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji 2: LATO 2021 r.

Deklaracje wraz z ewentualnymi załącznikami należy składać w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 12) w nieprzekraczalnym terminie do 05.02.2021 r. do godz. 15.00.

PRZYPOMNIENIE: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji 2: LATO 2021 r. zdają tylko uczniowie, którzy w terminie złożyli deklaracje.

DEKLARACJE NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI 2: LATO 2021 r.

Informujemy o konieczności składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji 2: LATO 2021 r.

Deklaracje należy składać zgodnie z harmonogramem w dniach: 22 stycznia 2021 r., 25 stycznia 2021 r. oraz 27 stycznia 2021 r. w godzinach 15:30 – 17:30 (sale 28A, 28B).

PRZYPOMNIENIE: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji 2: LATO 2021 r. zdają tylko uczniowie, którzy w terminie złożyli deklaracje.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – Sesja 1: ZIMA 2021

Deklaracje na egzamin zawodowy w sesji 2 (czerwiec-lipiec 2020 r.)

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!!

W dniach 
9 – 17 stycznia 2020 r. 
odbywają się w Zespole Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego egzaminy zawodowe.
Przypominamy, że imienne listy zdających egzamin zawodowy
sesji 1: styczeń-luty
2020 r. znajdują się na tablicy ogłoszeń, na parterze, przy warsztatach.
Zdający zgłaszają się co najmniej
30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.
Zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem
i numerem PESEL, potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali egzaminacyjnej, długopis
lub pióro z czarnym atramentem.

Egzaminy zawodowe

Uwaga! Deklaracje na egzamin zawodowy sesja 1 (styczeń – luty 2019 r.)

Informujemy o konieczności składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji pierwszej (styczeń-luty 2019r.). Deklaracje można składać w pokoju nr 13 lub nr 12 do dnia 7 września 2018 r. do godziny 13.00!!!  Egzamin zawodowy w sesji zimowej 2019r. zdają tylko uczniowie lub absolwenci, którzy w terminie złożyli deklaracje.

Drodzy Absolwenci – przypominamy, iż egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie jest odpłatny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników
i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Harmonogram egzaminów zawodowych czerwiec – lipiec 2018

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2018 jest dostępny [tutaj]

Imienne listy zdających egzaminy zawodowe w sesji 2. czerwiec – lipiec 2018 znajdują się na tablicy ogłoszeń przy warsztatach szkolnych.

Deklaracje na egzamin zawodowy Sesja 2 (czerwiec – lipiec 2018 r.)

Uczniowie lub absolwenci, którzy chcą poprawiać egzamin do którego przystępowali wcześniej (cały lub jedną część) mogą składać deklaracje do pokoju 13 lub 12
w nieprzekraczalnym terminie
16 lutego 2018 r. do godz. 13:00.

Po ogłoszeniu wyników sesji zimowej 2018 (23 marca 2018 r.) jest przewidziany dodatkowy termin zgłaszania na sesję letnią – do 30 marca 2018 r. do godz. 13:00 ale dotyczy on jedynie osób, które były zgłoszone do sesji zimowej 2018 i były nieobecne lub nie zdały egzaminu.
Egzamin zawodowy zdają tylko uczniowie lub absolwenci, którzy w terminie złożyli deklaracje.