Dla Kandydatów – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

22 lipca o 12.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Od 23 lipca od 9.00 do 30 lipca do 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania: http://www.zspoligraf.pl/kwestionariusze) wraz z załącznikami – dwiema fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), oświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych oraz kartą zdrowia.

Kandydaci zakwalifikowani do naszej szkoły, którzy nie otrzymali wcześniej skierowania na badania lekarskie, mogą otrzymać je do 26 lipca.

Uwaga: W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

2 sierpnia o 12.00 zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu.

Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00.

Absolwent w terminie w dniach 5 – 12 lipca składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy składać do wicedyrektora szkoły (pokój nr 12) w godz. 9.00 – 14.00.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zostanie ogłoszone na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie nie później niż do 10 sierpnia 2021 r.

Praca na wakacje

Agencja Reklamowa Logo Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 60e, Pruszków zatrudni ucznia z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie na okres wakacyjny z możliwością dalszej współpracy do pracy przy tworzeniu prostych projektów graficznych oraz do wprowadzania produktów oraz opisów do sklepu internetowego opartego na szablonowym działaniu. 
Oferujemy również możliwość odbycia praktyk w naszej firmie. Nasza agencja działa na rynku od 1995 roku.

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. E-mail: logosc@logosc.com, tel. 600 039 321 – osoba kontaktowa: Kamila Kierstnik.

Praca dla absolwenta

Jesteśmy drukarnią wielkoformatową z Warszawy (Targówek Fabryczny). Na rynku reklamy i druku działamy od 15 lat. 

Do naszego zespołu aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska: 
pracownik biura obsługi klienta (kontakt z klientem, przyjmowanie zleceń, sprawdzanie plików do druku, konieczna znajomość programów graficznych), 
montażysta reklam / pracownik produkcji (zgrzewanie i oczkowanie banerów, montaże reklam, umiejętność posługiwania się elektronarzędziami, pomysłowość), 
pomocnik drukarza (do przyuczenia, znajomość programów graficznych). 

CV proszę wysłać na adres: piotr@sharkdesign.pl 

V Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny

Bardzo miło nam poinformować, iż w V Ogólnopolskim Konkursie Poligraficznym dla uczniów szkół średnich uczniowie Zespołu Szkół Poligraficznych po raz kolejny zostali nagrodzeni!

W finale konkursu znalazły się trzy uczennice: Jagoda Matoga (3tc1), Jagoda Spieszko (3tc1) oraz Weronika Zdzichowska (4tc1). Zostały one wyróżnione i uzyskały uprawnienia do przyjęcia na studia na kierunku Papiernictwo i Poligrafia realizowanym na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej poza normalną procedurą konkursową.

Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników.