Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych

Informujemy, że w rekrutacji uzupełniającej pozostały wolne miejsca w następujących zawodach:

 • technik organizacji reklamy – 5 miejsc
 • technik cyfrowych procesów graficznych –
  5 miejsc
 • technik procesów drukowania – 13 miejsc

Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej prosimy o dostarczenie do szkoły w dniach 1 sierpnia – 5 sierpnia i 8 sierpnia w godzinach 9.00-16.00 następujących dokumentów:

 • 2 egzemplarze podania o przyjęcie [pobierz tutaj]
 • oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
 • oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Po złożeniu dokumentów uczeń otrzymuje skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy.

Posted in Uncategorized |

Zmiana terminu składania oryginałów dokumentów przez kandydatów

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2015 został przesunięty termin potwierdzenia przez kandydatów woli przyjęcia do szkoły, w tym składania zaświadczeń lekarskich, 
z dnia 26 lipca na 29 lipca  do godz. 12.00.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone
w dniu 29 lipca br. do godziny 16.00.

W związku z powyższym, przesunięciu uległy terminy przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej.

Pełna treść komunikatu, zarządzenie i załącznik do zarządzenia:  otwórz

Posted in Uncategorized |

Podręczniki na rok 2016/2017

Podręczniki dla klas pierwszych

 1. Technik cyfrowych procesów graficznych
 2. Technik procesów drukowania
 3. Technik organizacji reklamy

Więcej

Posted in Uncategorized |

Oferta pracy dla absolwentów – Edelmann Poland

W związku z dynamicznym rozwojem drukarnia opakowań kartonowych Edelmann Poland z siedzibą w Pruszkowie koło Warszawy, poszukuje pracowników na stanowiska:

 • operator składarko-sklejarki.
 • operator maszyny falcującej,
 • operator maszyny drukującej.

Tutaj szczegóły oferty i informacja o sposobie rekrutacji.

Posted in Uncategorized |

Unieważnienie postępowania – dostawa i dystrybucja energii cieplnej

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.07.2016 na: dostawę i dystrybucję energii cieplnej.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Posted in Uncategorized |

Ważne informacje dla kandydatów klas pierwszych …

W dniach 18 – 25 lipca 2016 roku
w godz. 9.00 – 16.00 oraz 26 lipca 2016 roku
w godz. 9.00 – 12.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki
w szkole:
- kwestionariusz przyjęcia oraz oświadczenie
w sprawie uczęszczania na lekcje religii lub etyki [pobierz tutaj]

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- skrócony odpis aktu urodzenia
- karta zdrowia
- 2 zdjęcia (o wymiarach: 30 x 42 mm, podpisane imieniem i nazwiskiem)
w dniach 18 – 19 lipca 2016 roku kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w określonym zawodzie. Zaświadczenie należy złożyć do 26 lipca 2016 roku.

Posted in Rekrutacja |