Podręczniki 2017/2018

Szkolny zestaw podręczników 2017/2018

Podręczniki dla klas pierwszych

  1. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  2. Technik organizacji reklamy

Więcej

Posted in Uncategorized |

Jesteśmy Szkołą Najwyższej Jakości

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt “Akademia zawodu” uznany został za dobrą praktykę zawodową w ogólnopolskim konkursie „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”.

Konkurs organizowany był przez Fundację Fundusz Współpracy, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat nad galą finałową konkursu, która odbyła się w czerwcu, objęła Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

W ocenie dobrych praktyk brano pod uwagę m.in. oryginalność i innowacyjność, kompleksowość rozwiązania i zaangażowanie partnerów spoza szkoły, a także możliwość realizacji praktyki w innych miejscach.

Gratulujemy Pani dyrektor jako pomysłodawcy projektu, partnerom szkoły i nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu.

Posted in Uncategorized |

Fotorelacja z międzyszkolnego biegu charytatywnego “Aktywne Serca”

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
z międzyszkolnego biegu na Agrykoli,
który 2 czerwca 2017 r. zakończył akcję charytatywną “Aktywne Serca”.

Galeria zdjęć [tutaj]

Posted in wydarzenia |

Oferta pracy dla nauczyciela

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Stawki 14, ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Nauczane przedmioty:

  • przygotowanie do drukowania i drukowanie
  • wykonywanie form drukowych

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesyłać na adres mailowy: kadry@zspoligraf.pl lub składać osobiście w pok. 17 w siedzibie szkoły, do dnia 31 lipca 2017 r.

[szczegóły oferty]

Posted in Uncategorized |

Życzenia wakacyjne

Bardzo dziękuję nauczycielom, pracownikom i uczniom za ich wytężoną pracę w roku szkolnym 2016/2017.

Całej społeczności szkolnej, rodzicom, partnerom szkoły i jej sympatykom życzę radosnych oraz bezpiecznych wakacji. Dużo słońca i udanego odpoczynku!

Izabela Grzegrzółka
Dyrektor Szkoły

Posted in Uncategorized |

Egzaminy poprawkowe – sierpień 2017

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów obowiązkowych odbędą się w dniach
24, 25, 28 sierpnia 2017 r.

Egzaminy poprawkowe maturalne w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00

Harmonogram egzaminów poprawkowych z przedmiotów obowiązkowych do pobrania [tutaj]. Imienne listy zdających dostępne są w sekretariacie ucznia

Posted in Uncategorized |

Oferta pracy w szkole

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Stawki 14, ogłasza nabór na stanowisko woźnej.

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesyłać na adres mailowy: kadry@zspoligraf.pl lub składać osobiście w pok. 17 w siedzibie szkoły, do dnia 31 lipca 2017 r.

[Szczegóły oferty]

Posted in Uncategorized |

Uwaga kandydaci do szkoły

5 lipca do godz. 16.00
Komisja Rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

W dniach od 6 lipca do 14 lipca
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie:

  1. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
  2. oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  3. oryginału zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  4. kwestionariusza szkolnego wraz z dodatkowymi dokumentami wymienionymi jako załączniki do kwestionariusza [tutaj pobierz kwestionariusz szkolny]

W dniach 6 – 13 lipca Komisja przyjmuje dokumenty w godz. 10 – 16, w dniu 14 lipca w godz. 10-12

UWAGA! Aktualizacja informacji o zaświadczeniach lekarskich link do strony MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY. Osoby, których termin badań lekarskich wykracza poza 14 lipca, zobowiązane są do złożenia w szkole oryginałów dokumentów wraz z oświadczeniem podającym datę wykonania badań. Oświadczenie musi zostać złożone do 14 lipca do godz. 12:00.

 

Posted in Uncategorized |