Dla Kandydatów – rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Kandydaci,

W dniach 13 oraz 16 lipca w godzinach 8.00-16.00 możliwe jest składanie podań o przyjęcie do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej. Podania przyjmuje sekretariat uczniowski – pokój 12. Należy przynieść białą teczkę, odpis aktu urodzenia, dwa zdjęcia, kartę zdrowia.

Wzór podania jest dostępny w zakładce Dla Kandydatów.

Posted in Uncategorized |

Dla Kandydatów – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

6 lipca o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania w zakładce Dla Kandydatów) wraz z załącznikami – dwoma fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), skróconym odpisem aktu urodzenia oraz kartą zdrowia.

Uwaga:

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Komisja rekrutacyjna będzie przyjmowała dokumenty 6 lipca w godzinach 12.00-16.00, w dniach 9-11 lipca w godzinach 10.00-16.00 oraz 12 lipca w godzinach 9.00-10.00 w sali 19.

Posted in Uncategorized |

Praca dla absolwenta

Szczegóły oferty znajdują się [tutaj]

Posted in Uncategorized |

Dołącz do nas!

https://polakpomaga.pl/kampania/aktywne-serca-2018

Posted in Uncategorized |

Odbiór świadectw maturalnych

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości od dnia 3 lipca w godz. 10.00 – 15:00.

W pozostałe dni świadectwa wydawane będą w sekretariacie uczniowskim (pokój 12) w dni powszednie w godz. 9:00 – 15:00.

GRATULUJEMY !

Posted in Uncategorized |