Rekrutacja – Uzupełnienie wniosku

Szanowni Kandydaci,

W dniach 21.06.2019 od godziny 12.00 do 28.06.2019 do godziny 16.00 zapraszamy do szkoły (sala 19) w celu złożenia kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po szkole podstawowej. W dniu 21.06.2018 Komisja Rekrutacyjna będzie dyżurowała w godzinach 12.00 – 16.00, a w dniach 24.06 – 28.06. 2018 w godzinach 9.00 – 16.00.

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego bądź egzaminu po szkole podstawowej w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę wydającą.

Posted in Uncategorized |

Zmiana wyboru szkoły lub oddziału

Szanowni Kandydaci

Od 17.06.2018 od godz. 10.00 do 19.06 do godz. 15.30 możliwe jest dokonanie zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły.

Kandydaci, którzy złożyli wniosek w terminie majowym mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W celu wprowadzenia zmian należy udać się do szkoły pierwszego wyboru, wycofać złożony wniosek (niezbędny jest wniosek podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych), a następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.

Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli dostarczyć wniosku w terminie majowym mogą złożyć wniosek po zgłoszeniu się do szkoły pierwszego wyboru.

Zapraszamy kandydatów do sekretariatu uczniowskiego p. 12.

Posted in Uncategorized |

Wycieczka do Bielsko – Białej

W dniach 12-14 czerwca odbyła się wycieczka do Bielsko-Białej z Panem Nawrockim, mająca na celu zintegrowania uczniów z różnych klas i roczników, którzy chcieliby od września ruszyć z wieloma projektami.

więcej
Posted in Uncategorized |

STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH I ZAWODOWYCH

Stypendia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

We wrześniu br. planowane jest uruchomienie naboru wniosków do projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”w roku szkolnym 2019/2020.

więcej
Posted in Uncategorized |

Egzaminy zawodowe

Posted in Uncategorized |