Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Kandydaci,

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Oto najważniejsze informacje dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego do naszej szkoły:

  • 15 czerwca – 10 lipca / Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów pierwszeństwa oraz otrzymanie skierowania na badania lekarskie (możliwość złożenia wniosku elektronicznie);
  • 26 czerwca – 10 lipca / Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  • 31 lipca – 4 sierpnia / Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany wniosku;
  • 12 sierpnia / Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • 13 – 18 sierpnia / Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie oraz innych dokumentów (szczegółowa lista zostanie podana w późniejszym terminie);
  • 19 sierpnia / Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły z dalszej preferencji, otrzymają skierowanie na badanie lekarskie w dniach 13 oraz 14 sierpnia.
Szczegółowe informacje dotyczące godzin i miejsca składania dokumentów będą podawane w późniejszym terminie.

Posted in Rekrutacja |

Ważne informacje dla MATURZYSTÓW

Drodzy Maturzyści,
prosimy o zapoznanie z informacjami dotyczącymi tegorocznej matury poniżej:

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku [tutaj]
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku [tutaj]
  • INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 [tutaj]
  • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), gimnazjalnego (EG), maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ) [tutaj]

Posted in matura |

Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej

Drodzy Kandydaci,

chociaż tej wiosny nie możemy się z Wami spotkać podczas imprezy organizowanej na terenie Politechniki Warszawskiej,
to jednak mamy ciekawą alternatywę. Zapraszamy do wzięcia udziału
w wirtualnych Drzwiach Otwartych, które odbędą się
22, 23 i 24 maja – w Waszych komputerach, telefonach
i tabletach :)

Możecie się spodziewać solidnej dawki informacji o rekrutacji, studiach
i wszystkim, co związane z życiem studenckim. Pokażemy Wam różne oblicza PW i fascynujących ludzi, którzy tworzą naszą uczelnię. Jedyne, czego potrzebujecie, to dostęp do Internetu i wygodny fotel ;)

Szczegółowe informacje o Drzwiach Otwartych znajdziecie na stronie www.pw.edu.pl/drzwiotwarte, a także na Facebooku.

Do zobaczenia!

Pozdrawiamy
Politechnika Warszawska
Biuro ds. Promocji i Informacji
www.pw.edu.pl

Posted in wydarzenia |

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Na stronie szkoły w zakładce -> “Dla uczniów” ->
“Egzaminy zawodowe z kwalifikacji (uczniowie, absolwenci)” -> “ważne terminy dla uczniów, absolwentów” znajduje się “Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie w roku szkolnym 2019-2020 w sesji 2: czerwiec – lipiec 2020 r.”. Prosimy o zapoznanie się z nim.

Posted in egzamin zawodowy |

Sukces Patryka Grzyba – laureata konkursu fotograficznego Media Expert

Patryk Grzyb – uczeń klasy 3tr1 wygrał konkurs, zorganizowany przez Media Expert. Polegał on na wykonaniu zdjęcia lub grafiki, pokazującego
w kreatywny sposób posiadany sprzęt MSI. Praca wykonana przez Patryka została doceniona i zajęła 
I miejsce w konkursie. Media Expert – brał pod uwagę oceniając pracę przede wszystkim ciekawe zdjęcie dowolnego produktu MSI oraz najbardziej kreatywne rozwiązanie.
Serdecznie gratulujemy Patrykowi i życzymy dalszych sukcesów!

Posted in Konkursy i Wydarzenia |

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna na Ochocie i w Ursusie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota
uprzejmie informuje, że utworzył na terenie Dzielnicy Ochoty i Ursusa m.st. Warszawy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej 
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. 

Placówka przyjmuje pacjentów z następującymi jednostkami chorobowymi:
– zaburzenia psychiczne;
– schizofrenia, zaburzenia urojeniowe;
– zaburzenia nerwicowe;
– zespoły behawioralne; 
– zaburzenia rozwojowe;
– zaburzenia zachowania i emocji;
– zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzeni funkcjonowania społecznego.

Więcej szczegółów [tutaj]

Posted in Pomoc psychologiczno-pedagogiczna |